Få hjælp til dig selv og din familie på et misbrugscenter

03 januar 2019
Astrid Pedersen
Få hjælp til dig selv og din familie på et misbrugscenter

Er din kæreste eller ægtefælle kommet ud i et misbrug, som vedkommende ikke kan komme ud af ved eget hjælp, bør du som nærmeste pårørende tage affære. Dette gælder især, hvis der er børn inde i billedet. Børn, som vokser op i hjem, hvor den ene af – eller begge – forældrene er misbrugere (for eksempel alkoholikere), vil have en øget risiko for selv at gentage dette mønster i deres voksenliv.

Det er dog ikke kun selve misbruget, som er et problem i denne sammenhæng. Det store svigt, som barnet udsættes for, samt den utryghed, det lever under i et misbrugsramt hjem, kan give varige psykiske skader og mén, som kan være rigtig svære at slippe. Dette kan føre til problemer, som strækker sig langt ind i barnets voksenliv, og som handler om mangel på evne til tilknytning samt vanskeligheder ved at indgå i tætte forhold, hvor der kræves tillid og tiltro til andre mennesker. Og de fleste er udmærket klar over, at det for børnene er forbundet med stor sorg og afmagt at se sin mor eller far gå til i et afhængigheds betinget misbrug, uanset om misbruget har stoffer, alkohol, receptpligtig medicin eller spil som objekt.

Få hjælp til udtrapning, afgiftning og afvænning på et misbrugscenter

Som pårørende er det dog vigtigt, at du træffer visse forholdsregler, når du skal hjælpe din nære og kære. Du bør først og fremmest søge professionel hjælp til dit forehavende – du kan ikke på egen hånd forestå afrusning og afvænning, når du samtidig har ansvaret for børnenes velbefindende.

På et misbrugscenter kan du få støtte til den svære konfrontation, og du kan samtidig få tilbud om et afvænningsforløb for din misbrugsramte kæreste eller ægtefælles. Sideløbende kan du og børnene komme i et såkaldt familieforløb, som skal styrke familiens sammenhængskraft, og forberede den på et liv uden misbrug og afhængighed.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder