Hvorfor bruges Minnesota modellen inden for alkoholbehandling?

01 november 2018
Astrid Pedersen
Hvorfor bruges Minnesota modellen inden for alkoholbehandling?

Når mange behandlings- og misbrugs centre vælger at anvende Minnesotakuren som udgangspunkt for deres behandlinger, er det fordi Minnesotakuren er blandt de mest gennemprøvede behandlingsprogrammer i verden. Samtidig har Minnesotakuren langt den største succes rate af alle anvendte behandlingsformer – alkoholikere og andre misbrugere, som har gennemgået et behandlingsforløb efter Minnesotakurens filosofi, har langt større chancer for at holde sig ædru eller clean i tilværelsen derefter. Dette skyldes, at den kendte og velrenommerede Minnesota model ikke blot fokuserer ensidigt på at fjerne selve stoffet eller alkoholen fra den misbrugsramtes liv – den har også til formål at erstattet stoffer og sprut med menneskelighed og selvværd.

Dette gøres ved at inkorporere vigtige elementer fra den misbrugsramtes livsverden i selve behandlingsforløbet, for eksempel pårørende i form af familie og nære venner. Mennesker, som den misbrugsramte sandsynligvis har svigtet gennem sit langvarige misbrug, og hos hvilke han eller hun derfor må søge tilgivelse og accept. Disse pårørende viser sig nemlig som oftest at være meget vigtige for den misbrugsramtes videre tilværelse, hvor stoffer og alkohol skal holdes på afstand. Og samtidig nedbrydes tabuet om misbruget, således at der kommer til at herske en højere grad af åbenhed og transparens.

Hvor kan jeg modtage alkoholbehandling med Minnesotakuren?

Er du i en situation, hvor du er klar til at modtage den livsvigtige alkoholafvænning, som kan få dig tilbage på det rette spor igen, kan du med fordel kontakte Behandlingscenter Søby Park. Her kan du, i trygge og naturskønne omgivelser, i løbet af fem uger modtage effektiv og omsorgsfuld alkoholafvænning i et behandlingsforløb, som tager udgangspunkt i Minnesotakurens behandlingsprincipper. Du vil modtage individuel terapi på daglig basis, og samtidig deltage i gruppemøder med ligesindede.

På Behandlingscenter Søby park møder du, foruden dygtige læger, sygeplejersker og andre behandlere, omsorgspersoner, som selv er tidligere misbrugere. Læs mere om Minnesotakuren på https://www.behandlingscentersoebypark.dk/ 

Flere Nyheder